Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Työmarkkinat

Työehtosopimukset

Yleinen Teollisuusliitto ry:n työmarkkina-asioihin kuuluvat työehtosopimustoiminta ja jäsenyritysten työmarkkinapoliittinen edunvalvonta. Työmarkkinatoimintaa tehdään yhteistyössä jäsenyritysten, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, ammattiliittojen ja sidosryhmien kanssa.

Työmarkkinaedunvalvonnan keskeisenä tavoitteena on jäsenyritysten toimintaedellytysten edistäminen yritysten tuottavuuden kasvua ja kilpailukyvyn edistämistä tukevalla työehtosopimustoiminnalla, jossa yritys- ja toimipaikkatason paikallisella sopimisella on entistä korostuneempi rooli.

Yleinen Teollisuusliitto ry neuvottelee yhdessä Kulutustavararyhmä ry:n kanssa tekstiilihuoltoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen TEAM teollisuusalojen ammattiliitto ry:n kanssa. Lisäksi Yleinen Teollisuusliitto ry on liityntäpöytäkirjalla mukana Kemianalan toimihenkilösopimuksessa, jota sovelletaan tekstiilihuoltoalan toimihenkilöihin.

Yleinen Teollisuusliitto ry:n toimialayhdistys Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry solmii alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen Paperiliitto ry:n kanssa sekä alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Ammattiliitto Pro ry:n kanssa.