Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Jäsenet

Jäsenyysvaihtoehdot

Yritys voi tulla mukaan YTL:n toimintaan varsinaisena jäsenenä, yhteisöjäsenenä, liittojäsenenä tai osallistua erilaisten neuvottelukuntien (jaostot ja yhteistoimintaryhmät) toimintaan.

Varsinaisen jäsenen on oltava oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen elinkeinoharjoittaja, joka toimii Suomessa ja on merkitty kaupparekisteriin.

Yhteisöjäsenen on oltava rekisteröity yhdistys, julkisoikeudellinen hallintoyksikkö tai muu oikeuskelpoinen yhteenliittymä, joka ei voi olla varsinainen jäsen ja jonka muodostavat kokonaan tai osittain YTL:n toimialalla toimivat oikeuskelpoiset tai luonnolliset henkilöt.

Liittojäsenet ovat varsinaisten jäsenten muodostamia toimialayhdistyksiä.

Neuvottelukuntien jäsenet ovat oikeuskelpoisia yhteisöjä ja viranomaisia, jotka haluavat edistää oman alansa yhteistyötä, edunvalvontaa ja hyviä käytäntöjä.