Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Yleinen Teollisuusliitto on jäsenyritysten muodostamien toimialojen edunvalvontajärjestö

Yleinen Teollisuusliitto (YTL) on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto. Edustamme ja valvomme jäsenyritystemme yhteisiä etuja työmarkkina-asioissa ja elinkeinopolitiikassa. Teemme yhteistyötä yritysten, EK:n ja muiden sidosryhmien kanssa jäsenistön toimintaedellytysten parantamiseksi.

YTL:ssä on aktiivisia toimialayhdistyksiä ja -jaostoja sekä yhteistoimintaryhmiä, joissa käsittelemme kunkin alan erityiskysymyksiä sekä YTL:n antamia valmistelu- ja lausuntotehtäviä. Muista elinkeinoelämän järjestöistä poiketen meidän jäsenyrityksemme ovat ryhmittyneet lopputuotepohjaisesti.

Jäsenpalveluumme kuuluu työmarkkinoiden toimiala- ja liittoyhteisöedunvalvonta, työehtosopimusasiat, työ-ja sosiaalilainsäädäntö, neuvonta ja koulutus.

Vastaamme myös elinkeinopolitiikan yleisestä edunvalvonnasta, toimialaedunvalvonnasta ja standardisoinnista.

YTL toimii puolustustaloudellisissa asioissa kiinteässä yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. YTL on sopimusosapuolena rakennuspoolin, tekstiili- ja jalkinepoolin sekä maakuljetuspoolin sopimuksissa.

YTL:n vaiheet

YTL on perustettu vuonna 1946. Tällöin Pienteollisuuden Keskusliittoon, myöhemmin Teollisuudenharjoittajain Liittoon, perustettiin kokoomaliitoksi Yleinen Ryhmä. Kun kolme teollisuuden keskusliittoa yhdistyi vuoden 1976 alusta Teollisuuden Keskusliitoksi, vahvistui Yleinen Ryhmä säilyttäen luonteensa kokoomaliittona.

Teollisuus- ja työnantajaliittojen yhdistyttyä vuonna 1993 TT:ksi laajeni Yleiseksi Teollisuusliitoksi nimensä muuttaneen liiton toiminta myös työmarkkina-asioissa. EK:n synty vuoden 2005 alusta ei muuttanut YTL:n asemaa eikä linjaa, koska YTL:ssä on ollut mukana palvelualojen yrityksiä jo vuosikymmeniä.

YTL-Palvelu Oy

YTL-Palvelu Oy on liiton omistama jäsenpalveluyhtiö.