YTL ry

Yhteinen Toimialaliitto ry on Elinkeinoelämän keskusliiton toimialajärjestö, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja elinkeinopoliittisissa asioissa, tekee työehtosopimuksia valvomillaan aloilla ja antaa neuvontaa työsuhdeasioissa.

YTL on määritellyt strategiseksi tahtotilakseen profiloitua käynnissä olevaan toimialamurroksen ja Suomeen syntyvien uusien yhteenliittymien edistäjänä. YTL on toimialariippumaton ja sen tavoitteena on tarjota klustereille, yhdistyksille ja neuvottelukunnille uskottava vaihtoehto kansalliseen ja kansainväliseen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen.

YTL:n yhteyteen on rakentumassa liittoperhe, joka kokoaa yhteen erilaisia klustereita, klustereihin kuuluvia liittojäseniä sekä yhteisöjäseniä ja neuvottelukuntia. Liittoperhe sisältää vuonna 2018 klusterit seuraavilta alueilta: logistiikka, tekstiilipalvelut, tuotanto/jalostus sekä hyvinvointi. YTL:n liittojäseniä ovat: JALO ry (Pahvin- ja paperinjalostus) sekä Tupakkateollisuusliitto ry. YTL:n neuvottelukuntia ovat: ATP (lämpötilahallittavien elintarvikkeiden kuljetukset), HANNE (haastavat yritysjärjestelyt), HYÖTY (erikois- ja hyötyajoneuvojen valmistajat), KUKA (puupakkaustoimijat), LONK (logistiikka-asiakkaat) ja RAINE (raideala).