Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Raidealan kilpailu vapautuu

11.8.2017

Yleinen Teollisuusliitto YTL ry:n yhteydessä toimiva Raidealan neuvottelukunta RAINE kiittää hallitusta ja ministeri Berneriä siitä, että hallitus on päättänyt avata raideliikenteen, erityisesti henkilöliikenteen, kilpailulle ja esittänyt samassa yhteydessä VR-yhtymää koskevia rakennemuutoksia, mm. kalustoyhtiön perustamisen. VR-yhtymän rakenteen muuttaminen avoimeksi on ehdoton edellytys markkinoiden luottamukselle, tässä suhteessa esitetty malli on tarpeen mukainen. Tarvitaan kuitenkin vielä tarkennuksia ja jatkotoimia, jotta kilpailu rautateillä tosiasiassa alkaa ja valtion kalusto- ja rataomaisuus saadaan kunnolla tuottavaan työhön. Tämä on hyvä esimerkki saada valtion tasetta tuottavaan käyttöön, mikä on ollut Sipilän hallituksen tavoitteena.

Esitetyssä mallissa kalustoyhtiön rooli on oleellinen, jotta markkinat saadaan oikeasti avattua. Suomen länsimaista poikkeava raideleveys on ollut selvä este kilpailun syntymiselle. Samalla saadaan käyttämätön kapasiteetti tuottavaan työhön.

Huoltopalveluiden ja palvelupaikkatarjonnan riippumattomuus käyttäjistä on omiaan parantamaan näiden kilpailukykyä ja mahdollistamaan toiminnan kasvun. Samaan aikaan se luo perustan luottamukselle palveluiden todelliseen tarjolla oloon.

Raidealan neuvottelukunta RAINE perustettiin 2015 edesauttamaan kilpailun syntymistä raiteille. RAINE edustaa markkinaehtoisia raidealan ja joukkoliikenteen yrityksiä ja on valmiina jatkotyöhön, jotta uudistukset saadaan ripeästi toimeenpantua.

Lisätietoja asiasta antavat:

Anssi Laakkonen, RAINE:n puheenjohtaja, puh. 0400-401 972 ja

Kyösti Orre, RAINE:n pääsihteeri, puh. 0400-426 134