Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

YTL:n sopimat työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimukset

Tekstiilihuoltoalalla noudatetaan kolmea työehtosopimusta:

  • Kulutustavararyhmän, Yleisen Teollisuusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välistä sopimusta.
  • Palvelualojen työnantajayhdistyksen PTY:n ja KTV:n välistä sopimusta, jota sovelletaan kunta-alalla.
  • Puolustusvoimien vaatetuskorjaamoilla on oma TES.

Marraskuussa 2013 solmittiin Kulutustavararyhmän, Yleisen Teollisuusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välillä uusi tekstiilihuoltoalan työehtosopimus. Sopimuskausi on voimassa 1.3.2014 - 31.12.2016.

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus (uutta ei vielä ole päivitetty Finlexiin)

Työehtosopimuksen liitteet

Pahvin ja paperin jatkojalostus - työntekijät

Työehtosopimus

Yleinen Teollisuusliitto / Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ja Paperiliitto, sopimuskausi 1.3.2014 - 31.1.2017.

Pahvin ja paperin jatkojalostus - toimihenkilöt

Työehtosopimus

Yleinen Teollisuusliitto / Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ja Ammattiliitto PRO , sopimuskausi 1.5.2014–31.1.2017.