Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry

Arvo tukee yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan menestystä. Arvo ajaa yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä. Arvo tähtää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseen.

Arvo pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan lainsäädäntöön, koordinoi elinkeinoelämän kannanottoja, kirkastaa yhteiskunnallisten yritysten imagoa ja johtaa niihin liittyvää keskustelua sekä vaikuttaa tutkimukseen. Arvo tekee yhteistyötä elinkeinoelämän, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan varmistamiseksi. Lisäksi Arvo vaikuttaa yhteiskunnallisen yrittämisen suotuisaan kehitykseen luomalla esi-merkiksi uusia rahoitusmalleja.

Arvo on yhteiskunnallisten yritysten sekä muiden yhteisöjen yhteenliittymä elinkeinopoliittisissa asioissa. Arvon toiminnan strategiset valinnat ovat:

  • eettinen, läpinäkyvä ja alan itsesäätelyä edistävä johtaminen
  • yhteiskunnallisen yrittämisen liiketoimintamallien jalostaminen
  • yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi
  • uusien rahoitusmallien identifiointi
  • maineenhallinta.

Arvo-liiton omat nettisivut