Tuotanto ja jalostus

Tuotanto ja jalostus käsittää pahvin- ja paperin jatkojalostamista erilaisiksi kuluttajille tarkoitetuiksi päivittäistavaratuotteiksi sekä erilaisiksi pakkauksiksi ja muiksi tuotteiksi sekä kuluttajille että yrityksille. Ajoneuvovalmistajien jaoston jäseniä ovat ajoneuvo- ja kuljetusvälineteollisuuden yritykset ja alan komponenttivalmistajat. Lisäksi tuotannollista toimintaa harjoittavia jäseninä ovat erikoisajoneuvojen valmistajat, urheilu- ja vapaa-ajan välineiden valmistajat sekä muun muassa puupakkausten valmistajat.