Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Puupakkausten Kierrätys Oy (PPK Oy)

YTL:n jäsenyritykset toimivat vastuullisesti ja ottavat toiminnassaan huomioon ympäristön kuormituksen. Logistiikkaketjun kannalta on tärkeää, että uusiutuvaa materiaalia käytetään kurinalaisesti. Yritysten on pohdittava tahoillaan, käyttääkö se kertakäyttöisiä vai palautuvia yksiköitä, miten kierrätys järjestetään tehokkaasti ja miten herkkien tuotteiden kohdalla hallitaan hygieniaan liittyvät haasteet.

Ympäristöystävällisiä puupakkauksia ovat mm. kuormalavat, puiset laatikot ja kaapelikelat. Ympäristölainsäädäntö ja logistiikan tehokkuusvaatimukset ohjaavat kehitystä standardin mukaisiin uudelleen käytettäviin kuormankantajiin.

YTL edustaa Puupakkausten Kierrätys Oy:n toiminnassa kuormalavateollisuutta sekä lavakeskuksia ja on yksi perustajajäsenistä. PPK huolehtii ja vastaa puupakkausten kierrätyksestä ja hyötykäytöstä Suomessa siten kuin niistä laissa ja säädöksissä pakkausalan taloudellisille toimijoille yhteisvastuullisesti määrätään.

Suomen Kaupan Liitto ry (SK), Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (EK), sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry suosittelevat FI-2002 puupakkausjärjestelmän käyttöä sekä tämän toteamista kaikissa niissä kauppasopimuksissa ja kauppaehdoissa, joissa järjestelmän mukaisten puupakkausten käyttö tulee kysymykseen.

Materiaalin kierrätyksestä ja uusio- tai hyötykäytöstä saa lisätietoa Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n verkkosivuilta.