Logistiikka

Yhteisen Toimialaliitto ry:n yhteydessä toimii logistiikkaan liittyen kolme neuvottelukuntaa, Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta LONK, Raidealan neuvottelukunta RAINE ja ATP-neuvottelukunta (lämpötilasäädellyt elintarvikekuljetukset).

LONK:n ja RAINE:n jäsenet ovat alan järjestöjä sekä yrityksiä. ATP-neuvottelukunnan jäsenissä on mukana lisäksi alan viranomaistahot.

Neuvottelukunnat verkottavat laajasti alan toimijoita. Tärkein neuvottelukuntien tehtävä on logistiikan edunvalvonta. Lisäksi erilaiset yritysten kanssa tehtävät projektit sekä koulutus ovat osa toimintaa.