Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Yleisen Teollisuusliiton toimialat

Yritys voi tulla mukaan YTL:n toimintaan varsinaisena jäsenenä, yhteisöjäsenenä tai kannattajajäsenenä. YTL:n säännöt ja toimintamalli mahdollistavat kustannustehokkaan, joustavan ja tarkoituksenmukaisen edunvalvonnan jäsenille.

Varsinaiset jäsenet voivat perustaa itsenäisesti toimivia toimialayhdistyksiä (jäsenliittoja) ja jaostoja. Toimialayhdistykset voivat määritellä omat jäsenmaksuperusteet ja niiden toiminta on itsenäistä.

Toimialojen kautta yritykset ovat mukana YTL:n ja EK:n edunvalvonnan piirissä siltä osin kuin ne itse haluavat. Jäsenmaksuperusteet määräytyvät edunvalvonnan laajuuden ja sisällön mukaan.