Raidealan neuvottelukunta RAINE

Raidealan neuvottelukunta RAINE perustettiin raidealan markkinaehtoisten yritysten edunvalvontaa varten. Lisäksi RAINE edistää sähköisiä matkaketjuja.


Raidealan neuvottelukunnan RAINE:n ajankohtaisia asioita ovat raideliikenteen kilpailun avaaminen ja siihen liittyvät uusien, valtio-omisteisten yhtiöiden perustaminen. LVM:n on tarkoitus perustaa kalusto-, huolto- ja kiinteistöyhtiö, joiden palveluja muuta alalle tulevat yritykset voivat vastiikkeellisesti käyttää.

Lisäksi henkilöliikenteen kilpailutus on tarkoitua avata niin, että Etelä-Suomen henkilöliikenteessä aloittaisi kilpailutuksen voittaja kesällä 2022. Kiinnostusta markkinoilla on ollut laajasti.

Sähköbussien käytön huomattavaa lisäämistä paikallisliikenteessä on myös ajatte RAINE:n taholta. Parlamentaariselle liikennetyöryhmälle on ehdotettu määrämuotoista investointitukea, kuten nyt on tulossa sähkökäyttöisille ja ladattaville hybridihenkilöautoille.