Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

RAINE - raidealan neuvottelukunta

Rautateiden tavaraliikenne on vapautunut kilpailulle 2007. Parhaillaan EU:n käsittelyssä on ns. 4. rautatiepaketti, joka mahdollistaa kilpailutuksen myös henkilöliikennepuolella 3.12.2019 alkaen. Monissa EU-maissa raidepuolen markkinat ovat jo käytännössäkin vapautuneet ja useita operaattoreita toimii rahtiliikenteen ja myös henkilöliikenteen puolella, mm. jo Ruotsissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Suomessa henkilöraideliikenteen vapauttamista ollaan aikaistamassa vuodesta 2024.

Suomessa henkilö- sekä tavararaideliikennettä edustavat markkinaehtoiset yritykset ovat kesäkuussa 2015 perustaneet Raidealan neuvottelukunnan RAINE. Jäsenet edustavat rautatie- ja raideoperaattoreita, joukkoliikenneoperaattoreita sekä Yleinen Teollisuusliitto ry:tä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toimitusjohtaja Sami Ojamo Suomessa toimivasta kansainvälisestä joukkoliikenneoperaattori Transdev Finland Oy:stä ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo Fenniarail Oy:stä. Neuvottelukunta edistää ja kehittää perustajatahojen näkökulmasta raidealan eli rata- ja raitiotieliikenteen yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä henkilö- ja tavaraliikenteessä.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Kyösti Orre, puh. 0400 426 134