Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta

Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta perustettiin alan toimijoiden edunvalvontaa varten. Lisäksi neuvottelunnassa on tehty yhteisiä projekteja.Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunnan ajankohtaisia asioita ovat tällä hetkellä liikennepalvelulakiin liittyvät monet muutokset sekä Tieliikennelain tuoreet, laajat muutokset. Lisäksi eduskunnan Parlamentaarinen liikennetyöryhmä on tuomassa uusia ajatuksia koko liikenteen alalle. Miten tulevaisuudessa tullaan rahoittamaan korjausvelkaa ja liikenneinfraa sekä miten ajoneuvokantaa ja polttoaineita voidaan muokata vähemmän saastuttavaan muotoon. Ja miten liikenteen verotusta on muutettava, jotta muutokset ovat mahdollisia.

EU:n komissio on tuonut ja vielä tuomassa 2018 lukuisia säädösmuutoksia tieliikenteeseen. Ajankohtaisia muutoksia ovat esimerkiksi tiemaksut, ammattiliikenteeseen alalle tuleminen ja kabotaasisäännöt, ajo- ja lepoaikamuutokset jne. Lisäksi tavaraliikenteen digitalisaatiota yritetään edistää eri liikennemuodoissa.

Jakeluliikenteen sujuvoittaminen erityisesti Helsingissä on ollut projektina ja kokeilua laajennetaan vuodelle 2018.