FI-2020-puupakkausjärjestelmä

Kuormankantajat-neuvottelukunta hallinnoi uutta FI-2020-puupakkausjärjestelmää. FI-2020-puupakkausjärjestelmä korvaa vanhan FI-2002 puupakkausjärjestelmän, jota aiemmin hallinnoi Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n puupakkausvaliokunta. Järjestelmän toimijoina ovat puupakkausten valmistajat, lavakeskukset sekä -korjaajat ja se palvelee kaikkia halukkaita puupakkausten käyttäjiä. Järjestelmä on avoin kaikille puupakkaustoimijoille. Järjestelmässä mukana olevat sitoutuvat noudattamaan FI-2020-puupakkausjärjetelmän sääntöjä.


Uutta järjestelmää tullaan kehittämään neuvottelukunnan ja sen jäsenten toimesta. Ohessa uuden järjestelmän luonnos.

Järjestelmän tarkoitus

FI-2020-puupakkausjärjestelmän tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten, joista kuormalavat muodostavat valtaosan, käytölle ja hallinnoinnille. Päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset, kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteella, varmistaa kuljetusten tuote- ja henkilöturvallisuus sekä edistää puupakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumista.

* Seurantatietojen keräys selvityksessä.

Tuottajayhteisövelvoitteet

Järjestelmä perustuu siihen, että puiset kuljetuspakkaukset ovat VNP 962/1997 (muutokset 1025/2000, 987/2004 ja 817/2005) tarkoittamaa tavaran pakkausta, jäljempänä puupakkaus. Järjestelmän tarkoituksena on edistää puupakkausten kierrätystä ja tuottajayhteisövelvoitetta. Puupakkausjätteen materiaalina kierrätys, hyötykäyttö energiaksi ja tilastointi- ja tiedotusvelvoitteet hoidetaan yhteistoiminnassa Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n kanssa. Järjestelmän toimijat sitoutuvat järjestelmään sääntöihin.

FI-2020-puupakkausjärjestelmän luonnos

Lähtökohdat ja periaatteet:

 1. FI-2020-puupakkausjärjestelmä korvaa FI-2002 järjestelmän
 • Kuvaus FI-2020-järjestelmästä (osapuolet, prosessit, lomakkeet, tiedonvälitys, valvonta)
 • Määritellään auditointien sisältö ja tiheys
 • Määritellään pätevyydet
 1. FI-2020-puupakkausjärjestelmässä on luonnos-vaiheessa neljä tasoa
 • Omavalvonta/sisäinen auditointi
 • Johdonkatselmus 1krt/vuosi
 • Ulkopuolinen auditointi
 • Tietojen keräys ja luovutus, sertifikaatit ja viestintä
 1. FI-2020-puupakkausjärjestelmässä on kolme yritysryhmää
 • Kuormalavakeskukset
 • Lavakorjaajat
 • Lavavalmistajat
 1. Seurantatiedot *
 • Seurantatiedon keräys viivakoodin tai muun vastaavan teknologian avulla
 • Lavakannan ja -kierron seurattavuus
 • Tilastointi