Neuvottelukunnan tehtävät

KUKA-neuvottelukunnan tehtävät

 • luoda ja ylläpitää tehokkaasti toimiva järjestelmä (säännöt) puusta tai muusta materiaalista valmistetuille pakkauksille ja niihin liittyville palveluille
 • vaikuttaa pakkauksiin liittyvään standardointiin (valmistus, korjaus, lajittelu) tavoitteena yhteensopivuus sekä tuote- ja henkilöturvallisuus
 • määrittelee lavakeskusten toiminnan kriteerit ja valvoo niitä auditoinneilla
 • toimii jäsentensä edunvalvojana uudelleenkäytettäviin pakkauksiin liittyvissä asioissa
 • tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista
 • järjestää keskustelutilaisuuksia alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa
 • edistää yhteistyötä pakkausten käyttäjien kanssa
 • osallistuu pakkauksiin liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön
 • tuottaa pakkauksiin liittyviä tilastoja
 • edistää ympäristölainsäädännön tavoitteiden toteutumista uudelleenkäytettävien kuljetuspakkausten avulla
 • omistaa ja hallinnoi FIN -lavojen oikeuksia