Kuormankantajat-neuvottelukunta

Kuormankantajat-neuvottelukunta, lyhenne KUKA, on yhteistyöfoorumi, jonka jäseniä voivat olla puupakkausten, kuormalavojen ja muiden kuljetusapuvälineiden valmistajat ja korjaajat, lavakeskukset, pakkausten käyttäjät ja muut mahdolliset yhteistyötahot.

Neuvottelukunnan jäseninä ovat neuvottelukunnan toimialueen mukaiset yritykset (varsinainen jäsen) ja muut yhteisöt (kannatusjäsen). Kannatusjäseniä ovat muun muassa puupakkausten käyttäjät. Yhteinen Toimialaliitto ry (YTL) ylläpitää jäsenistä luetteloa. Neuvottelukuntaan voidaan kutsua mukaan toiminnan kannalta tärkeitä viranomaistahoja.

Neuvottelukunnan toiminta

Neuvottelukunta perustettiin 20.4.2017. Neuvottelukunta jatkaa Puupakkauskierrätys PPK Oy:n puupakkausvaliokunnan työtä. Perustajajäseninä olivat puupakkausvaliokunnan keskeiset yritykset. Yritys- ja yhteisöjäsenillä on Neuvottelukunnassa edustettuna yksi henkilö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden toimikaudeksi. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Johtoryhmän toiminta

Neuvottelukunnalla on Johtoryhmä, joka hoitaa operatiivisia asioita. Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2-4 jäsentä. Johtoryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat Neuvottelukunnan vastaavat henkilöt. Johtoryhmän jäsenet valitsee neuvottelukunta. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Johtoryhmän kokoonpano

Anssi Takala, Paperinkeräys Oy

Ville Vainio, Lassila & Tikanoja Oyj

Juhani Ala-Salmi, Versowood Oy

Hannu Laiho, Valio Oy

Harri Vartio, Kesko Logistiikka

Ken Ryynänen, Kuormalavakeskus Oy

Jarmo Räsänen, OR group

Jukka Ala-Viikari, Puupakkauskierrätys PPK Oy

Pekka Tsupari, Yleinen Teollisuusliitto ry


Neuvottelukunnan asiamies: Aleksi Rustholkarhu, aleksi.rustholkarhu@ytl.fi