HANNE:n alla on käynnissä kaksi EARLY WARNING -hanketta, joissa sertifioidut uudistajamme ja erityisneuvojat auttavat mikro- ja pk-yrityksiä erilaisissa haastavissa tilanteissa.


1. ESR-tuettu hanke Itä-Suomessa:

'Mikro- ja pk-yrityksien auttaminen talousvaikeuksissa ja niiden ennaltaehkäisemisessä'  
Hankkeessa autetaan Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toimivia yrityksiä, joilla on talous- tai maksuvaikeuksia (Uudistaminen) tai eivät muutoin ole päässeet liiketoiminnallisiin tavoitteisiinsa (Erityisneuvonta).
Toiminnasta yrityksille syntyvä kustannus on alhainen Euroopan Sosiaalirahaston alueellisen tuen myötä. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät uudistamisen tai erityisneuvonnan yllämainitut ehdot.
Hanke on voimassa kesäkuun 2018 loppuun.
ESR kuva

2. TT - Uudistamishanke
Hanke on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiön tukemaa toimintaa, tavoitteena auttaa talousvaikeuksissa olevia, mutta muutospotentiaalia omaavia mikro- ja pk-yrityksiä, jotka toimivat muualla kuin Itä-Suomessa (vrt. kohta 1.). Toiminnan painopiste on Uudellamaalla. Palvelu on tuen myötä kohtuuhintaista mukaan valituille yrityksille.
Hanke on voimassa vuoden 2018 loppuun.


Molemmista hankkeista voi tiedustella tarkemmin alueelliselta yhdyshenkilöltä, tai HANNE-asiamieheltä, jonka yhteystiedot löytyvät yhteydenotto-sivulta.