Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

ATP-neuvottelukunta

ATP-sopimus on ”Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja niihin käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus.” Se on solmittu 1970 Genevessä. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1980.

YTL:n perustama ATP-neuvottelukunta seuraa ja vaikuttaa lainsäädäntöön, joka koskee helposti pilaantuvien elintarvikkeiden logistiikkaketjua. Keskeisiä kysymyksiä ovat logistiikkaketjun toiminta, käytettävä kalusto, laatu, hygienia ja tuoteturvallisuus. Neuvottelukunnan operatiivisena elimenä toimii ATP-neuvottelukunnan työvaliokunta. ATP-neuvottelukunnan jäsenet edustavat kauppaa, elintarviketeollisuutta, kuljetusoperaattoreita, päällerakentajia, laitetoimittajia, laitesertifioijia sekä viranomaisia.

Neuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä koulutuksessa, ohje- ja koulutusmateriaalin toimittajana sekä keskustelufoorumina koko alalle. Koulutuksia järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea.

Neuvottelukunta on 16.4.2013 päivittänyt ”Elintarvikekuljetusten ohjeet varautumisesta lintuinfluenssaan.”

ATP-neuvottelukunnan poikkitieteellisenä hankkeena toteutettiin 2006 - 2007 lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaa käsittelevä opaskirja, ATP-Aapinen. Opaskirja päivitettiin ja siirrettiin verkkosivuille Kylmaketju.fi vuoden 2014 lopussa. Sivustoa tullaan päivittämään tarpeen mukaan ja siihen on myös lisätty uusia aihealueita ja uusia kohtia tullaan lisäämään vielä 2015.

Seuraava projekti neuvottelukunnalla on ATP-kaluston korjausoppaan päivittäminen. Tavoite on saada se 2015 aikana tehtyä.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Kyösti Orre, puh. 0400 426 134