Neuvottelukunnat

YTL:ssä on kuusi neuvottelukuntaa: ATP (lämpötilahallittavien elintarvikkeiden kuljetukset), HANNE (yritysten kehittäminen), HYÖTY (erikois- ja hyötyajoneuvojen valmistajat), KUKA (puupakkaustoimijat), LONK (logistiikka-asiakkaat) ja RAINE (raideala).

Neuvottelukunnat koostuvat eri toimialojen yrityksistä ja ne toimivat yritysten, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välisinä keskustelu- ja neuvottelufoorumeina. Neuvottelukunnat voivat toteuttaa myös laaja-alaista valmistelu- ja vaikuttamistyötä eri tahojen kanssa.

Neuvottelukunta on usein perustettu tietylle, varsin selvästi etukäteen rajatulle tehtävänkuvaukselle ja tarkasti määrätylle kokoonpanolle. Niissä on mukana valmistajia, palveluntuottajia ja muita toimintaan olennaisesti kytkeytyviä tahoja.