Työmarkkinat


Yhteinen Toimialaliitto ry:n työmarkkina-asioihin kuuluvat työehtosopimustoiminta ja jäsenyritysten työmarkkinapoliittinen edunvalvonta. Työmarkkinatoimintaa tehdään yhteistyössä jäsenyritysten, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, ammattiliittojen ja sidosryhmien kanssa.

Työmarkkinaedunvalvonnan keskeisenä tavoitteena on jäsenyritysten toimintaedellytysten edistäminen yritysten tuottavuuden kasvua ja kilpailukyvyn edistämistä tukevalla työehtosopimustoiminnalla, jossa yritys- ja toimipaikkatason paikallisella sopimisella on entistä korostuneempi rooli.

Yhteinen Toimialaliitto ry neuvottelee yhdessä Tekstiilihuoltoliitto ry:n kanssa tekstiilihuoltoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen Teollisuusliitto ry:n kanssa.  Lisäksi Yhteinen Toimialaliitto ry on liityntäpöytäkirjalla mukana Kemianalan toimihenkilösopimuksessa, jota sovelletaan tekstiilihuoltoalan toimihenkilöihin.

Yhteinen Toimialaliitto ry:n jäsenliitto Pahvin- ja paperinjalostajat ry solmii alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen Paperiliitto ry:n kanssa sekä alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Ammattiliitto Pro ry:n kanssa.

Lisäksi Yhteinen Toimialaliitto ry neuvottelee Veturimiesten Liitto ry:n kanssa Fenniarail Oy:n rautatietavaraliikenteen veturimiestehtäviin sovellettavan työehtsopimuksen.