Vain osallistumalla voi vaikuttaa!

YTL:n seurantaryhmiin kuuluu lähes 300 henkilöä noin sadasta eri yrityksestä, järjestöstä, tutkimuslaitoksesta tai viranomaistahosta. Seurantaryhmiin voivat osallistua kaikki halukkaat osallistumismaksua vastaan.


Seurantaryhmät

 • valmistelevat ehdotuksia oman alansa kansainvälisiksi standardeiksi
 • muodostavat Suomen kannanotot kansainvälisiin standardiehdotuksiin
 • lähettävät Suomen edustajat kansainvälisiin kokouksiin
 • nimeävät edustajat työryhmiin
 • laativat oman alansa suomalaiset SFS-standardit

Seurantaryhmätietoa pähkinänkuoressa

YTL perustaa jokaiselle CENin komitealle kansallisen seurantaryhmän, joka seuraa standardien etenemistä ja jonka toimintaan yritykset voivat halutessaan osallistua. Osallistumismaksu on 1200 euroa vuodessa per yritys. Seurantaryhmässä voi olla yrityksestä useampikin henkilö, maksu ei tällöin muutu. Seurantaryhmän jäsenet pääsevät netin kautta käsiksi komitean asiakirjoihin (ns. N-paperit). Seurantaryhmä pitää kansallisia kokouksia yleensä ennen CENin tai ISOn kokouksia. Seurantaryhmän kokouksessa päätetään, miten Suomi äänestää äänestysasioissa ja "prepataan" kokoukseen lähtijää. Monet tahot ovat sitä mieltä, että seurantaryhmän parasta antia ovat nämä kansalliset kokoukset, joissa viranomaiset ja yritykset ovat yhdessä pohtivat ja ratkaisevat Suomea koskevia ongelmakohtia.

Yritys voi itse päättää, millä tasolla osallistuu toimintaan:

Tiedon saaminen, 1200 eur/vuosi:

 • Yritys pääsee käsiksi komitean työ- ja kokousasiakirjoihin ja saa standardiehdotukset kommentoitavaksi (ei vastauspakkoa). Moni yritys pitää jo tätäkin riittävänä. On tärkeää pysyä ajan tasalla kehityksessä ja trendeissä. Dokumenteissa on myös ns. yleisiä lainsäädäntöä koskevia papereita tai artikkeleita ym.
 • Yrityksellä on mahdollisuus osallistua kansallisiin kokouksiin - tai toisaalta olla osallistumatta.
 • Kaikki kirjeenvaihto ja tieto tulee YTL:n kautta.
 • Henkilökohtainen opastus ja neuvontapalvelut YTL:ltä

Suurempi panostus, 1200 eur/vuosi + matkakustannukset, työtunnit ym.:

 • Yritys nimetyttää henkilön CENin tai ISOn työryhmään, jolloin kyseinen henkilö "velvoittuu" osallistumaan kokouksiin, joita on n. 1-2 vuodessa ympäri maailmaa. Tämä edellyttää yritykseltä lisäresursseja, sillä matkakustannukset jäävät yrityksen itsensä maksettaviksi. SFS:ltä voi anoa matka-avustusta yhteen matkaan vuodessa per työryhmä.
 • Työryhmässä voi vaikuttaa suoraan standardin sisältöön - jopa itse kirjoittaa joitain kohtia (jos haluaa omia näkökulmiaan standardeihin, on ehdottomasti osallistuttava kokouksiin).
 • Työryhmäläiset voivat ottaa suoraan yhteyttä toisiinsa ilman YTL:n toimimista välikätenä. Työryhmäpaperit ovat luottamuksellisia, eikä edes YTL saa niitä käyttöönsä, vain työryhmän jäsenet.
 • Yritys saa kansainvälisiä kontakteja ja arvokasta ensikäden tietoa.
 • Henkilökohtainen opastus ja neuvontapalvelut YTL:ltä

Lataa seurantaryhmän toimintasäännöt.

Standardisointi voi kuulostaa kuivalta ja maistua pakkopullalta, mutta sitä se ei todellisuudessa ole. Me vastaamme mielellämme kysymyksiisi ja autamme sinua standardisoinnin kiemuroissa! Ota yhteyttä!