Mitä standardisointi on?


Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja niiden kirjaamista lopputuotteeseen, standardiin. Standardit on luotu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardeilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

Standardisoinnin tietopaketti (pdf)

Mikä on standardi?

Standardi on asiakirja, joka on monien laadinta- ja lausuntovaiheiden lopputulos. Standardeja laativat asiantuntijat ympäri maailman, jolloin standardi on yleensä monesta mielipiteestä ja tutkimustuloksesta muodostunut konsensus, t.s. siihen on kirjattu tuotetta tai palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka täyttämällä voidaan osoittaa, että tuote on riittävän turvallinen ja että tuotteen valmistuksessa on otettu huomioon ympäristötekijät ja hyvät käytänteet. Standardien käyttö on vapaaehtoista, mutta viranomaiset voivat edellyttää päätöksissään niiden noudattamista.

Kuka standardeja tekee?

Standardien kirjoittamiseen voivat osallistua kaikki yritykset, jotka haluavat kohottaa yritysprofiiliaan ja nostaa uskottavuuttaan - sinäkin! Kansallisesta standardisoinnista vastaa kussakin maassa kansallinen standardisointijärjestö. Suomessa tämä taho on SFS, ja sen 13 toimialayhteisöä, mm. YTL. Sähköalan standardisoinnista vastaa SESKO ja telealan standardisoinnista Viestintävirasto.

Toimialayhteisöt koordinoivat oman toimialansa standardisointityötä. Standardit laaditaan kansainvälisissä työryhmissä, joiden toimintaan kaikki halukkaat voivat osallistua. Työryhmät pitävät kokouksia 2 - 3 kertaa vuodessa. Osallistua voi myös netin välityksellä.

Haluatko lisätietoja? Sinäkin voit vaikuttaa. Ota yhteyttä!

Mitä hyötyä yritykselle on standardisoinnista?

Standardien laadintaan osallistuminen osoittaa kuluttajille ja viranomaisille, että yritys on vastuullinen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Hyvä maine on yritykselle nykyaikana elintärkeä. Kuluttajat osaavat jo vaatia turvallisuudentakeeksi esim. CE-merkintöjä. Viranomaisille on helpompaa osoittaa vaatimustenmukaisuus noudattamalla standardeja kuin testaamalla tuote itse - mikä vie yleensä enemmän aikaa ja tuo lisäkustannuksia.

Standardit antavat merkittävää kilpailuetua yrityksille. Standardisointiin osallistumalla yritys saa prosessissa tietoa, jota ei muualta saa - ja se saa tämän tiedon ensimmäisten joukossa! Osallistumalla standardisointiin yritys ehtii esim. sopeuttaa tuotantonsa vastaamaan standardin vaatimuksia jo ennen kuin standardi vahvistetaan kansallisesti. Samalla on solmittu uusia kontakteja, tavoitettu kauppakumppaneita ja luotu suhteita viranomaisiin. Tätä seurantaryhmäläisemme pitävätkin standardisoinnin parhaana antina.

Mistä standardeja saa?

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry myy SFS-standardeja, SFS-käsikirjoja ja muita SFS-julkaisuja sekä välittää kaikkia alan julkaisuja sekä Euroopasta että muualta maailmasta.

Standardeja voi hakea ja ostaa kätevästi SFS:n verkkokaupasta: www.sfs.fi

Opiskelijat voivat saada tiettyjä oppilaitospainoksia opiskelijahintaan: http://www.sfsedu.fi/www/fi/