Standardisointi

Suomessa standardisoinnista vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS. Yhteinen Toimialaliitto on SFS:n jäsen ja yksi sen 13 toimialayhteisöstä. Toimialayhteisöillä on toimialasopimuksen nojalla vastuu hoitaa omaan alueeseensa liittyvä standardisointi. YTL:n toimialaan kuuluu 47 CENin ja 30 ISOn teknistä komiteaa.

Standardisointoiminta on kansainvälistä. YTL:n toimialojen standardit laaditaan eurooppalaisen (CEN) tai maailmanlaajuisen järjestön (ISO) teknisissä komiteoissa. Suomessa standardeja laaditaan näiden komiteoiden peilikomiteoissa, joita kutsutaan seurantaryhmiksi. YTL:n seurantaryhmiin kuuluu lähes 300 henkilöä noin sadasta eri yrityksestä, järjestöstä, tutkimuslaitoksesta tai viranomaistahosta. Seurantaryhmiin osallistuminen on avointa kaikille halukkaille osallistumismaksua vastaan.

Standardisointi antaa yrityksille merkittävää kilpailuetua. Standardisointiin osallistuminen osoittaa myös yrityksen halua kantaa vastuuta ympäristöstä ja kuluttajien turvallisuudesta.

Vain osallistumalla voi vaikuttaa!