Hankkeet

Hankkeissa kehitetään liiton olemassa olevaa toimintaa yhdessä jäsenten kanssa tai luodaan kokonaan uutta toimintaa. Hankkeiden kautta liitto kasvattaa osaamista ja asiantuntijuutta ja parantaa jäsenpalveluja. Vireillä olevia hankkeita ovat muun muassa: paikallisen sopimisen edistäminen, yritysten kehittäminen, tilaus-toimitusketjun logistiikka, koulutus ja osaaminen kehittäminen sekä työvoiman saanti. Liiton yksi kärkihanke on myös jäsenviestinnän kehittäminen.