Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan asiantuntija


Yhteinen Toimialaliitto on yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan asiantuntija. Olemme jäsenyritystemme johdon strateginen kumppani, autamme vaikuttamaan jäseniämme koskeviin yhteiskunnallisiin päätöksiin, kerromme jäsenillemme yhteiskunnallisten päätösten sisällöt, edistämme paikallista sopimista ja neuvomme jäseniämme työlainsäädännön sekä työehtosopimusten tulkinnassa.

Kannustamme jäseniämme uudistumaan ja edistämme toimialamurrosta. Luomme tilaa uusille yhteenliittymille, toimialoille ja verkostoille. Edistämme toisilta oppimista ja hyviä käytäntöjä. Yritysten kasvun, kehityksen ja verkostoitumisen tueksi julkaisemme tutkimus- ja tilastotietoa sekä järjestämme erilaisia tapahtumia ja seminaareja. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä teknologia-, tutkimus- ja kehitystoiminta-asioissa alan toimijoiden kanssa. EK:n jäsenliittona teemme tiivistä yhteistyötä EK:n muiden jäsenliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa jäsenistön toimintaedellytysten parantamiseksi.

Tavoitteemme on, että YTL tunnetaan merkityksellisenä, vastuullisuutta edistävänä, uudistuvana ja kasvuhakuisena tulevaisuuden liittona. YTL:n tehtävä on varmistaa, että sen jäsenet saavat äänensä kuuluviin niitä koskevia yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä ja jäsenillä on käytössään paras tieto meneillään olevista muutoksista.