Jäsenmaksuperusteet vuonna 2018

Varsinaiset jäsenet                  

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksut:

  • Jäsenmaksu koostuu työmarkkinaosuudesta sekä elinkeinopoliittisesta osuudesta
  • Minimijäsenmaksu on 500,00 euroa
  • EK:n jäsenmaksu ei sisälly jäsenmaksuun
  • Uusilta jäseniltä ei peritä liittymismaksua

Jäsenmaksuprosentit vuonna 2018

 varsinaiset jäsenet jäsenmaksuprosentit 2018

Yhteisöjäsenet                          

Yhteisöjäsenten jäsenmaksut:

  • Yhteisöjäsenmaksut pysyvät ennallaan (500,00 - 5000,00).

Liittojäsenet                     

 Liittojäsenmaksun perusteet:

  • Minimijäsenmaksu 6 500
  • Maksimijäsenmaksu 12 000
  • Jäsenmaksu on määräprosentti liittojäsenen kyseisen vuoden jäsenmaksutuloista porrastetusti: 

liittojäsenet jäsenmaksuprosentit 2018