Uutiset
20.10.2017
Haastavien yritysjärjestely- ja kehitysprosessien neuvottelukunta HANNE/YTL ry on aloittanut... Lue lisää »

Elinkeinopolitiikka

Edunvalvonta

Yleinen Teollisuusliito ry:n elinkeinopoliittisen edunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa jäsenyritysten toimintaympäristöön ja toimintaedellytyksiin vaikuttavaan elinkeinopoliittiseen päätöksentekoon siten, että se tukisi yritysten kasvua sekä kilpailukyvyn säilymistä.

Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa huomioidaan myös mm. globalisaation lisääntymisestä, kuluttajien arvomaailman muutoksesta ja vaikutusvallan kasvusta sekä ympäristökysymysten esiinnoususta aiheutuva tarve painottaa perinteisen materiaalipohjaisen toimialankohtaisen edunvalvonnan sijaan lopputuotelähtöistä ja asiakkaiden tarpeita tukevaa edunvalvontaa.

Yleinen Teollisuusliitto ry mm. seuraa vero- ja elinkeinolainsäädännön muutoshankkeita ja pyrkii vaikuttamaan kansalliseen lainvalmisteluun mm. antamalla lausuntoja ja pitämällä yhteyttä muutoshankkeita valmisteleviin viranomaisiin.