Ajankohtaista

16.11.2018 10.27

Välinehuollon sietämätön tärkeys

Järjestelmä tai prosessiketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki.


Välinehuollolla on suuri merkitys koko hoitoketjun onnistumiseen. Sairaaloiden, terveysasemien ja hammaslääkäriasemien potilasturvallisuus vaarantuu, jos potilasta hoidetaan likaisella tai riittämättömästi steriloidulla välineellä. Ammattitaitoinen välinehuoltaja luovuttaa välineen käyttöön vain asianmukaisesti puhdistettuna ja steriloituna.

Sairaaloiden ja terveysasemien välinehuollon käytännöissä on parantamisen varaa. Pesukonevalmistajan ohjeet pitää lukea huolellisesti, sillä vain siten varmistaa, että pesutulos on hyvä. Koneen asennuksen tekee yleensä valmistaja. Validointi puolestaan tehdään paikan päällä juuri sille koneelle ja juuri niillä välineillä, joita koneessa on tarkoitus prosessoida. Välineet asetellaan validoinnissa samoin kuin todellisessa käyttötilanteessa. Myös pesutulosta on seurattava säännöllisesti (indikaattorit).

Standardeissa kerrotaan hyvät käytännöt siitä, miten sterilointi, desinfiointi ja pesu sekä validointi onnistuvat. Välinehuoltajan kannattaa hyödyntää standardeja työssään, sillä niihin on kirjattu "maailman parhaat käytännöt". Standardeja laativat usean maan asiantuntijat, laitevalmistajat ja välinehuoltajat, joten vaatimukset ovat tarkkaan harkittuja. Kun alusta asti oppii noudattamaan hyviä käytäntöjä, käytännöistä tulee rutiineja ja työkin helpottuu.

YTL:n asiantuntija Suvi Pasanen haluaa edistää standardien käyttöä välinehuollossa. Välinehuoltajaopiskelijat ovat avainasemassa hyvien käytäntöjen edistämisessä ja standardien ilosanoman levittämisessä. Opiskelijoidenkin on syytä tietää standardien kirjoittamisen taustat ja perustelut sekä toimintaympäristö, jotta he ymmärtävät, miksi tietyt vaatimukset on standardeihin kirjoitettu.

Pasasen opetusmateriaali välinehuollon standardisoinnin taustoista, toimintaympäristöstä ja hyödyistä on ladattavissa verkkosivultamme (pdf). Sitä saa vapaasti käyttää! Oppilaitokset voivat myös pyytää asiantuntijaamme luennoimaan.

Lisätietoja
Suvi Pasanen
050 328 5413
suvi.pasanen at ytl.fi


Palaa otsikoihin