Ajankohtaista

17.10.2018 11.36

Vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) uudistus 2019

VAK 2019 –uudistus alkaa - Trafin VAK-tie- ja -rautatiemääräykset uusitaan.


Trafissa on aiheesta tehty määräyshankepäätökset VAK-tie 2019 ja VAK-rautatie 2019.

Uudistuksessa otetaan huomioon 1.1.2019 voimaantulevien ADR- ja RID-määräysten muutokset. YTL on mukana työryhmässä.


SFS on julkaissut uusia standardeja vaarallisten aineiden kuljetussäiliöille (VAK)

SFS-EN 17110:2018:en Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Vapour manifold vent valve

SFS-EN 14596:2018:en Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Emergency pressure relief valve

SFS-EN 12972:2018:en Tanks for transport of dangerous goods. Testing, inspection and marking of metallic tanks

SFS-EN 14025:2018:en Tanks for the transport of dangerous goods. Metallic pressure tanks. Design and construction

SFS-EN 13317:2018:en Tanks for transport of dangerous goods. Service equipment for tanks. Manhole cover assembly

SFS-EN 16657:2016 + A1:2018:en Tanks for the transport of dangerous goods. Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks


Palaa otsikoihin