Ajankohtaista

6.4.2018 12.00

Selvitys: standardisointi organisoitava uudelleen

Standardisoinnin tehtävänä on tukea suomalaista kilpailukykyä, edistää yritysten markkina-asemaa sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua. Tänään julkaistu ”Standardisointi Suomessa” -selvitys suosittaa, että suomalainen standardisointijärjestelmä organisoidaan tehokkaammin elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa palvelevaksi.

Selvityksen mukaan suomalainen standardisointijärjestelmä kaipaa muutosta, jotta elinkeinoelämä ja yhteiskunta pystyvät hyödyntämään standardisoinnin tarjoamat hyödyt nykyistä tehokkaammin kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tukemiseksi. Digitaalinen kehitys mahdollistaa myös standardisoinnin siirtymisen kohti teknologiaa tehokkaasti hyödyntäviä uusia toimintamalleja.

Selvityksessä suomalaista standardisointijärjestelmää tarkasteltiin kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta sekä asiakkaan ja standardisointiin osallistuvan tahon näkökulmista. Johtopäätöksenä selvitysmiehet ehdottavat standardisointiin liittyvien toimintojen keskittämistä yhteen organisaatioon parhaan hyödyn mahdollistamiseksi suomalaiselle yrityskentälle ja yhteiskunnalle.

- Nykyinen toimialoittain hajautettu standardisointijärjestelmä ei pysty palvelemaan riittävän hyvin elinkeinoelämää, jonka toimintaympäristö ja liiketoimintamahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti.Erityisesti uusien horisontaalisten standardisointialueiden, kuten kiertotaloutta tai älykkäitä kaupunkeja koskeva standardisointi, pirstaloituu nykyisessä järjestelmässä usean organisaation vastuulle. Tämä ei luonnollisesti ole elinkeinoelämän etu ja siksi tarvitsemme Suomeen asiakaslähtöisempää toimintamallia, toteavat selvitystyön tekijät diplomi-insinööri Ilkka Niemelä ja tekniikan lisensiaatti Harri Jokinen.

- Selvitys luo hyvän pohjan, jonka perusteella standardisoinnin sidosryhmät voivat käydä jatkokeskusteluja standardisointijärjestelmän kehittämisestä Suomessa, toteaa selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Mikkola.

Selvitys käynnistyi vuoden 2018 alussa ja sen tekivät diplomi-insinööri Ilkka Niemelä ja tekniikan lisensiaatti Harri Jokinen. Selvitystyön yhteydessä haastateltiin laajasti yritysten ja sidosryhmien edustajia sekä standardisoimisjärjestöjen edustajia Suomessa ja Euroopassa.
Selvityksen ohjausryhmätyöhön osallistuivat työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ry, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys SESKO ry.

Lisätietoja:
Selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Mikkola, p. 040 829 4026

Palaa otsikoihin