Ajankohtaista

21.11.2018 15.06

Perusväylät

LVM on tänään 21.11.2018 antanut asetuksen perusväylistä ja niiden palvelutasoista


Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on 21.11.2018 julkistanut asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasosta. LVM pyysi lausuntoja ehdotuksestaan maanteiden ja rautateiden runkoverkosta lokakuun alussa. Lisäksi LVM järjesti toisen kuulemistilaisuuden lokakuun lopulla.

Lausuntoja LVM sai yli 200. Nyt runkoverkko -käsite muutettiin asetuksessa samalla pääväyläksi. Sekä Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta LONK että Raidealan neuvottelukunta RAINE olivat pääosin tyytyväisiä jo LVM:n ensimmäiseen esitykseen. Joitain täydennysmahdollisuuksia esitimme ja ne pääosin hyväksyttiin lopullisessa asetuksessa, mm. vt8, joka yhdistää länsirannikon satamat. Myös palvelutasot on nyt määritelty pääväylille.

Tarkemmat kartat sekä maantie- että rautatiepääväylistä löytyvät LVM:n sivuilta.

181121 MaanteidenjarautateidenpvyltKuvaLVMLiikennevirasto_b7c4ia6eobcqe3f1jgm5smbhe4478948450632468216


Palaa otsikoihin