Ajankohtaista

20.12.2018 7.32

Paikallinen sopiminen ennakoitua yleisempää YTL:n jäsenkentässä – pilottihanke kiinnostaa

Paikallista sopimista on toteutettu YTL:n jäsenyrityksissä ennakoitua yleisemmin. Pääosa sopimisesta on perustunut työehtosopimuksiin. Suurin osa yrityksistä on myös kiinnostunut osallistumaan YTL:n tarjoamaan pilottihankkeeseen, jolla pyritään edistämään paikallista sopimista osana yrityksen kokonaisvaltaista kehittämistä.  

YTL toteutti hiljattain jäsenkyselyn, jolla kartoitettiin paikallisen sopimisen yleisyyttä ja muotoja yrityksissä. Kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia yrityksistä oli sopinut asioista paikallisesti. Paikallinen sopiminen oli perustunut valtaosaltaan työehtosopimuksiin. Kuitenkin noin 40 prosenttia sopimisesta perustui muuhun työlainsäädäntöön. 

Kyselyn mukaan 90 % sopimisesta oli koskenut työaikoja. Palkka-asioista oli sovittu paikallisesti noin 60 %:ssa yrityksistä. Työehdot olivat olleet paikallisen sopimisen kohteena runsaassa 40 %:ssa yrityksistä. Yritystoiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat olivat olleet sopimisen kohteena noin viidesosassa yrityksistä.

Suurin osa yrityksistä on kiinnostuneita osallistumaan YTL:n tarjoamaan pilottihankkeeseen, jolla pyritään edistämään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia osana yrityksen kokonaisvaltaista kehittämistä. Vain neljäsosa vastaajista ei ollut kiinnostunut hankkeesta. 

YTL:n hanke käynnistyy vuonna 2019. YTL:n toimesta otetaan alkuvuodesta yhteyttä kiinnostuneisiin yrityksiin. Pilotit käynnistetään yhdessä sovitulla tavalla ja aikataululla. Hankkeesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä toimistoon.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pekka Tsupari, pekka.tsupari@ytl.fi

Palaa otsikoihin