Ajankohtaista

31.1.2019 14.58

Mikä yhdistää älyliikennettä, vanhustenpalveluita ja kierrätyspolttoaineita?

YTL:n standardisointirintamalla pitää kiirettä. Standardisoinnin toimialue muuttuu ja sekoittuu. Yksittäisten tuotestandardien sijasta tehdään paljon horisontaalista työtä, ja yhteistyön merkitys kasvaakin tulevaisuudessa. Yhteiskunnallisesti merkittäviä standardisoinnin alueita, joita YTL hoitaa, ovat esim: älyliikenne, vanhustenpalvelut ja kierrätyspolttoaineet.


Älyliikenne

Nykypäivän maailmassa, jossa autojen teknologia etenee hurjaa vauhtia, on tärkeää, että uudet elektroniset ominaisuudet ovat turvallisia. Tieliikenteen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden toiminnallista turvallisuutta koskevia kansainvälisiä standardeja on juuri päivitetty - Lisätietoa ISO (International Organization for Standardization) lehdestä: https://www.iso.org/news/ref2358.html

Suomi on ollut aktiivisesti mukana eurooppalaisessa älyliikennettä koskevassa standardisoinnissa ja nyt jatkossa otetaan aktiivinen ote myös globaalissa kehityksessä. Globaalit älyliikenne standardit valmistellaan yhteistyössä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa ja nyt pystymme vaikuttamaan kahdella sektorilla. Globaalit älyliikenne standardit jakaantuvat informaatiovirtojen mukaan joko auton sisäiseen tiedonkulkuun (ISO TC 22) tai auton ja ympäristön väliseen tiedonkulkuun (ISO TC 204).

Uusimpana työryhmänä toimii ISO/TC 204/WG 19 Mobility integration, joka yhdistää muiden teknisten työryhmien tuloksia ylemmälle tasolle, mm. älykaupungit sekä integraatio muihin liikennemuotoihin.

Vanhustenpalvelut

Väestön ikääntyessä tarvitaan selkeitä sääntöjä vanhustenpalveluihin. Suomi on aktiivisesti mukana kirjoittamassa yhteiseurooppalaista standardia vanhustenpalveluista. Kansainvälisellä tasolla katsotaan ikääntyvää yhteiskuntaa vähän toisesta näkökulmasta. Standardisoimisjärjestö ISOssa laaditaan mm. ohjeistusta omaishoidon ja työn yhdistämiseen. Aihe on ollut näkyvästi pinnalla Suomessakin. Toinen kiinnostava aihe on eläkkeelle siirtyvän työvoiman tietotaidon säilyttäminen yrityksessä. Tulevassa standardissa tullaan antamaan ohjeita tähän "sukupolvivaihdokseen".

Kierrätyspolttoaineet

YTL kantaa kortensa kekoon yhteiskunnallisen jäteongelman ratkaisemiseksi. Vuoden 2019 alusta alkaen YTL on hoitanut kansainvälisen standardisoimiskomitean ISO/TC 300 "Solid recovered fuels" sihteeristötehtäviä. Komitea laatii kierrätyspolttoaineisiin liittyviä standardeja. Komitean työ liittyy polttoaineena käytettäviin kierrätysmateriaaleihin, materiaalien erotteluun, määrittelyyn ja testaukseen.

Työhön osallistuu 20 maata ympäri maailmaa. Erityisesti Aasia (lähinnä Kiina, Korea, Japani) panostaa voimakkaasti jäteongelman ratkaisuun kestävällä tavalla ja tekee rohkeita aloitteita myös komiteassamme. Työ pohjautuu eurooppalaisiin olemassa oleviin standardeihin, joista nyt muokataan kansainvälisiä standardeja.

Lisätietoa - http://www.ytl.fi/mita_teemme/standardisointi


Palaa otsikoihin