Ajankohtaista

17.9.2018 10.13

Liikenteestä hiiletöntä vuoteen 2045

Liikenne- ja viestintäministeriön vetämä ilmastopolitiikan työryhmä antoi 14.9. väliraporttinsa toimenpideajatuksista, joilla liikenteestä voidaan tehdä hiiletöntä 2045.

Liikenne- ja viestintäministeriön vetämä ilmastopolitiikan työryhmä antoi 14.9. väliraporttinsa toimenpideajatuksista, joilla liikenteestä voidaan tehdä hiiletöntä 2045.

                   Työryhmän on työstänyt kolmea skenaariota, jotka ovat bio-, tekno- ja palveluskenaariot. Mitään sellaisenaan ei välttämättä tulla puhtaasti toteuttamaan, vaan haetaan sopivia yhdistelmiä.

                   Bioskenaario nojaa biopolttoaineiden huomattavasti laajempaan käyttöön, mutta ongelmaksi on arvioitu raaka-aineiden pula ja niiden nousevat hinnat.

                   Teknoskenaario lähteen liikenteen sähköistämisestä ja osin biokaasun käyttämisestä. Miten se kaikilta osin onnistuu ja varsin nopeassa aikataulussa, kun meillä on nyt esimerkiksi noin 2,6 miljoonaa polttomoottorikäyttöistä henkilöautoa, joiden käyttöaika on kuitenkin lähes 20 vuotta. Lisäksi tulevat raskaan liikenteen omat ongelmat, miten diesel/biodiesel todella saadaan korvattua sähköllä.

                   Palveluskenaariossa henkilöautoliikenteen rooli muuttuu ratkaisevasti. Joukkoliikenteen määrän on kasvettava huomattavasti ja käyttöön on tultava jakamistaloutta. Edelleen ison haasteen muodostaa haja-asutusalueiden ihmisten liikkuminen.

                   Työryhmä jatkaa skenaarioiden työstämistä ja antaa loppuraportin joulukuussa.


Palaa otsikoihin