Ajankohtaista

14.12.2018 11.17

Kuluttajia tarvittiin taas!

Ikääntyvä yhteiskunta, palveluiden digitalisoituminen, ilmastonmuutos ja uudenlaiset tuotteet luovat uusia tarpeita, joten tarvitaan uudenlaisia standardeja. Miten standardeissa otetaan huomioon kuluttajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien näkemykset? Pitäisikö jotain tehdä toisin?

Näitä asioita pohdittiin ke 12.12.2018 järjestetyssä seminaarissa SFS:ssä. Seminaari oli tarkoitettu pääasiassa erilaisille kuluttajajärjestöille. Tilaisuudessa käytiin keskustelua mm. siitä, millaisia resursseja standardisointityö vaatii ja miten kuluttajajärjestöt hyötyvät standardisointiin osallistumisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Anne Hyartt korosti puheenvuorossaan, että "eri toimialojen kuluttajia edustavien järjestöjen osallistuminen standardisointityöhön voi lisätä järjestön merkittävyyttä ja painoarvoa ja tuoda työhön lisäarvoa". Kuluttajat on huomioitu standardisointiasetuksessa yhtenä erityisryhmänä, jonka osallistumista standardisointiin on tuettava.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling tähdensi, että "lainsäädännön keinoja täydentämään tarvitaan standardisointia yksityiskohtaisempaan sääntelyyn". Kuluttajajärjestö ei saa jättää vaikuttamistyötään puolitiehen – jos se osallistuu ja haluaa vaikuttaa aktiivisesti säännösten laatimiseen, sen on osallistuttava myös standardien laadintaan. Lainsäädännössä ilmoitetaan, mitä vaatimuksia on olemassa. Standardeissa kerrotaan, miten nuo vaatimukset käytännössä täytetään. Standardi on työkalu, jolla osoitetaan vaatimusten täyttyminen.

Seminaarin toisessa osuudessa käytiin läpi niitä alueita, joihin kuluttajien osallistumista kaivataan. Standardeja laaditaan parhaillaan yhteiskuntaa laajalti koskevista asioista, mm. ikääntyvä työvoima ja vanhustenpalvelut. Tarkoituksena on "hyvä" elämä ja jaksaminen työelämässä. Myös älykkäät järjestelmät, ympäristönsuojelu ja kiertotalous korostuvat.

YTL:n standardisointitiimi oli seminaarissa puhumassa YTL:n alueen standardisoinnista. Ikääntyvää työväestöä ja älyliikennettä koskevat komiteat ovat YTL:n vastuulla. YTL:llä on useita muitakin standardisointikohteita, joiden työhön kuluttajia kaivataan kipeästi.

Seminaarin aineisto on luettavissa kokonaisuudessaan SFS:n verkkosivulla.

Lisätietoja:

Kimmo Konkarikoski, kimmo.konkarikoski at ytl.fi
Suvi Pasanen, suvi.pasanen at ytl.fi


Palaa otsikoihin