Ajankohtaista

2.7.2018 10.00

Esteettömän taksin pyörätuolipaikat lasketaan matkustajapaikoiksi

Esteettömässä 1+6 taksissa pyörätuolipaikka lasketaan yhdeksi matkustajapaikaksi. Esimerkiksi pieni esteetön taksi, jossa on kuljettajan lisäksi viisi tavallista matkustajapaikkaa ja yksi pyörätuolipaikka, täyttää näiltä osin autoverottoman esteettömän 1+6 taksin ehdot. Esteettömissä takseissa voi myös olla useampi pyörätuolipaikka. Aiheesta on ollut virhetulkintoja taksilain ja katsastuksen muuttuessa 1.7.2018.

"Autoverosta on vapaa ajoneuvo, joka: ..3) on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään kuuden matkustajan kuljetukseen, joista yksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö." Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482

Palaa otsikoihin